Kaasboxentransport

E.M. Treur Beheer BV vroeg De Linge om de kaasopslag en het kaasboxentransport te automatiseren. Een goed voorbeeld van een totaalproject zoals De Linge die uitvoert. We hebben het ontwerp, de engineering, installatie, montage en inbedrijfstelling gedaan van zowel de hard- als de software. Wat de software betreft, ging het niet alleen om de besturing maar ook om het bovenliggende logistieke (beheer)systeem met visualisatie.

De installatie ziet er als volgt uit. Een traversewagen rijdt over rails in de kelder waar de kazen liggen opgeslagen. Op de traversewagen bevindt zich een afzetwagen die de gangen tussen de kaasboxen inrijdt. De twee wagens zijn door middel van bluetooth met elkaar verbonden. De boxen wegen 1200 tot 1500 kg met volle belading. Onder de boxen is een vrije ruimte van 20 cm, waaronder de afzetwagen kan rijden met een hoogte van 18 cm. Deze heft de box op en rijdt hiermee terug naar de traversewagen. De traversewagen rijd met het geheel naar één van beide liften, waar de afzetwagen de box in plaatst. De lift verplaatst de kaasbox naar de kaasbehandellijn die een verdieping hoger staat.

Om de bediening voor de operator zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben wij veel aandacht besteed aan de bedieningssoftware. De operator hoeft nu op het touchpanel alleen aan te geven welke boxen verplaatst moeten worden, welke plaatsen gereserveerd moeten worden voor binnenkomende boxen of welke boxen uitgaand zijn. De bedrijfsleider kan vanaf zijn kantoor het bedieningspaneel op zijn PC overnemen en met de muis dezelfde acties uitvoeren als de operator op het touchpanel.

Voor de besturing hebben we een PLC voorzien met een Siemens Touchpanel. Voor het Beheerssysteem hebben we een snelle 2e PLC met een SCADA touchpanel geïnstalleerd, waarop de locaties van de kaasopslaginstallatie gevisualiseerd worden. Deze twee PLC’ s zijn door middel van ethernet met het World Wide Web verbonden, waardoor remote support en onderhoud mogelijk is.