Core Scanner

Besturing met diepgang
De XRF Core Scanner wordt door wetenschappelijke instellingen over de hele wereld gebruikt. Bijvoorbeeld kunnen onderzoekers sedimentmonsters uit de (zee)bodem analyseren. Zo verzamelen ze kennis over de ontwikkeling van ons klimaat.
Avaatech ontwikkelde de scanner in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Met behulp van röntgenstraling kan de scanner zeer veel informatie uit diepzeemonsters halen. Ten opzichte van oudere, chemische analysemethodes biedt dit vele voordelen. Het analyseren gaat niet alleen sneller en nauwkeuriger, maar bovendien kunnen de monsters na analyse opnieuw worden gebruikt. Dat spaart tijd en kosten. Het omhooghalen van diepzeekernen is immers duur. En het is niet altijd mogelijk om een nieuwe kern omhoog te halen, wanneer een andere opgebruikt is.

De Linge maakt de besturing voor deze scanners. Voor het maken van deze scanners gebruiken we standaard de PLC’s van Siemens, tenzij de klant een ander merk kiest, maar met de bouwstenen van Siemens is De Linge goed bekend. Bovendien is Siemens wereldwijd vertegenwoordigd zodat er altijd iemand in de buurt is als er problemen zouden zijn.
Het duurt een aantal maanden om de besturing voor deze scanner te maken. We moeten een aantal parameters en een stukje software bij elkaar zetten om alles goed werkend te krijgen. Voor de bediening en visualisatie gebruiken we het SIMATIC Touchpanel met de optie Sm@artService. Hiermee kunnen we via internet service verlenen. We kunnen het panel op afstand overnemen en de klant instrueren terwijl hij meekijkt.