Stuw Alphen

Romein Beton heeft De Linge gevraagd om de besturing te maken voor een stuw in Alphen om op deze manier het waterpeil goed te kunnen beheren.

De besturing geldt voor zowel handbediening als voor automatisch bedrijf. Rekening houdend met o.a. het waterpeil, de smering van de onderdelen met vet zodat deze gemakkelijk kunnen blijven bewegen, de temperatuurschommelingen en de vervuiling (o.a. kroos).

De installatie ziet er als volgt uit. Er worden diverse meetpunten aangebracht en de resultaten worden geregistreerd in het systeem. Aan de hand van de metingen gaan de pompen aan of uit of wordt er een alarm afgegeven, bijvoorbeeld bij droogstand of als de vetsmering niet voldoende is. Als er een alarm afgegeven wordt kan het systeem dit soms automatisch oplossen, maar soms is er ook handbediening nodig. Deze processen van automatisch bedrijf en handbediening kunnen door elkaar verlopen. De resultaten van de metingen zijn door remote logging ook bij de centraalpost van het Waterschap zichtbaar zodat er altijd goed inzicht blijft op de werking van de stuw.